Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

Startuje nabór wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024.  
To świadczenie przydzielane uczniom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na pokrycie wydatków związanych z edukacją. Należą do nich m. in.: zajęcia dydaktyczne, językowe, artystyczne, sprzęt komputerowy, wyposażenie ucznia, podręczniki, odzież sportowa, Internet. W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024 proszę o zapoznanie się z formularzem wniosku oraz zamieszczonymi pod nim wyjaśnieniami.
Formularz wniosku z informacją jest dostępny poniżej oraz w sekretariacie szkoły. 

Plik do pobrania