Ubezpieczenie

W roku  2020/21 od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów ubezpiecza firma InterRisk. Wyboru ubezpieczyciela dokonali przedstawiciele Rady Rodziców. Wpłaty będą przyjmować wychowawcy do 25 września. Składka roczna za okres 1.09.2020 – 31. 08. 2021 wynosi 48 zł. Szczegółowe informacje znajdują się  załącznikach w zakładce “Dla Rodziców i Uczniów” –> “Ubezpieczenie”