STOŁÓWKA SZKOLNA

Od 7 września 2020 roku  zapraszamy do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej.

Cena obiadu – 9 zł. Obiady można opłacić poprzez wpłatę na konto  lub w sekretariacie szkoły.

Wszystkie informacje dotyczące  wykupienia obiadów  pod nr telefonu 608 379 618. Obiady, które nie zostały wydane w marcu, a zostały opłacone z góry, będą wydawane w miesiącu wrześniu (rozliczenie na podstawie wpłaty bankowej lub niewykorzystanych bloczków).  

Prosimy o zgłoszenie chętnych do skorzystania  z obiadu  telefonicznie  do sekretariatu szkoły  134200831.

Szczegółowe zasady spożywania obiadów w stołówce  oraz  wnoszenia odpłatności znajdują się poniżej. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Regulamin stołówki szkolnej