Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy VIII od 25 maja

 • język polski – poniedziałek 13.30 – 14.30, piątek 11.00-12.00 mgr Erwina Szul – Kijowska
 • matematyka – poniedziałek, czwartek 12.30 – 13.30 mgr Małgorzata Kielar
 • język angielski – poniedziałek, piątek 14.30 – 15.30 mgr Małgorzata Półtorak
 • język niemiecki – środa 12.30 – 13.30 mgr Stefania Zajdel
 • chemia – wtorek 12.30 – 13.30 mgr Ewelina Kwiatkowska
 • biologia – wtorek 13.30 – 14.30 mgr Ewelina Kwiatkowska

Ważne informacje:

Konsultacje dla uczniów są dobrowolne.

Z zajęć w formie konsultacji, za zgodą rodziców, w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Rodzice i uczniowie powinni zapoznać się z REGULAMINEM ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KROŚNIE W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 / http://mzs7krosno.pl/index.php/2020/05/21/komunikat-dla-rodzicow/

Zamiar zgłoszenia ucznia do realizacji zajęć w formie konsultacji na terenie szkoły musi zostać wyrażony co najmniej na 2 dni robocze przed planowanymi zajęciami. Informację należy przekazać w formie zdalnej, tj. telefonicznie pod numerem: 13 4200831 lub e- mailowo na adres: sekretariat@mzs7krosno.pl

Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć składają oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu . Brak podpisanego przez rodziców oświadczenia uniemożliwia wzięcie udziału w konsultacjach.

Uczeń, który w umówionym terminie nie będzie mógł uczestniczyć w konsultacjach, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie szkołę odpowiednio co najmniej dzień wcześniej, w celu umożliwienia skorzystania z konsultacji innemu uczniowi.

Konsultacje odbywać się będą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazanym regulaminem.

KOMUNIKAT dla RODZICÓW

            W związku z tym, że od 25 maja 2020 r., dla klas 1 – 3, zajęć rewalidacyjnych oraz konsultacji dla uczniów klas ósmych zostaje przywrócona praca szkoły, bardzo proszę o zapoznanie się z załączonym REGULAMINEM ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  I  KONSULTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 KROŚNIE W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2

Proszę bardzo uważnie przeczytać REGULAMIN, ponieważ umieszczone w nim zapisy będą restrykcyjnie przestrzegane. Rodzice uczniów klas I-III, którzy zgłosili wychowawcom pobyt dziecka od 25 maja 2020 r. w szkole proszeni są o przygotowanie załącznika nr 1 – Oświadczenie rodziców – (wydrukowanie i podpisanie przez obojga Rodziców) oraz dostarczenie przy zgłoszeniu się z dzieckiem do szkoły w dniu 25.05. 2020 r. Niezłożenie dokumentu jest równoznaczne z nieprzyjęciem dziecka do szkoły.

Ze względów organizacyjnych godziny pobytu dziecka muszą być bezwzględnie przestrzegane. Przyjmowanie kolejnych dzieci, po 25 maja 2020 r. możliwe jest tylko i wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu, co najmniej dwa dni przed planowanym przyprowadzeniem dziecka.

Obowiązek złożenia Załącznika nr 1 – Oświadczenie rodziców – (wydrukowanie i podpisanie przez obojga Rodziców) mają także uczniowie,  którzy korzystać będą na terenie szkoły z zajęć rewalidacyjnych i konsultacji. 

Informuję również, iż mimo otwarcia szkoły, zajęcia zdalne dla uczniów pozostających  w domu będą nadal prowadzone. 

Zachęcam do kontaktu telefonicznego ( 13 4200831).

                                                                                                       Elżbieta Wilk

                                                                                                       dyrektor MZS 7

DO POBRANIA:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Komunikat dla rodziców uczniów klas I-III

Szanowni rodzice!

W związku przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III bardzo proszę Państwa o poinformowanie wychowawców, czy Państwa dziecko będzie korzystało z zajęć na terenie szkoły. Zebrane informacje posłużą mi do zorganizowania zajęć w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN. Bardzo proszę Państwa Rodziców o przekazanie niniejszej informacji do wychowawców klas, do soboty 16 maja do godz.12.00. Jednocześnie zwracam uwagę na wytyczne GIS, MZ i MEN dotyczące zasad działania szkół od 25 maja i proszę o zapoznanie się z nimi https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis- mz-i-men-dla-szkol-podstawowych .

Pozdrawiam, życzę zdrowia i dziękuję za współpracę Elżbieta Wilk

3 MAJA

ABY OGLĄDNĄĆ FILM KLIKNIJ NA OBRAZEK lub NA LINK PONIŻEJ

W związku z sytuacją epidemiczną i zamkniętymi szkołami uczniowie: Patrycja Bieszczad kl. Vc, Patryk Biskup kl. IVa, Szymon Jabłecki kl. Vc, Szymon Jaskółka kl. IVa, Miłosz Kubal kl. IVa, Joanna Kustroń kl. IVa, Matylda Stachurska kl. Vc  pod opieką  p. Joanny Machowskiej przygotowali nietypową akademię –  krótki film upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3-go maja.

Ten dokument to uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną i spisaną konstytucją.

Badanie potrzeb zapewnienia opieki przedszkolnej .

Szanowni Rodzice !   W związku z koniecznością dostarczenia Organowi Prowadzącemu informacji o zapotrzebowaniu na opiekę przedszkolną od dnia 6.05.2020  zwracam się z uprzejma prośbą o przekazanie takiej informacji poprzez komunikator do dyrektora przedszkola. Jednocześnie zwracam uwagę na wytyczne MEN i GIS, które wskazują, że pierwszeństwo skorzystania z opieki przedszkolnej mają dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkujących realizujący zadania związane ze zwalczaniem covid-19. Powyższa informacja pomoże Organowi Prowadzącemu w podjęciu decyzji o ewentualnym otwarciu przedszkoli miejskich, przy równoczesnym ograniczeniu liczebności grup przedszkolnych. Bardzo proszę Państwa Rodziców o przekazanie niniejszej informacji wraz z godzinami pobytu dziecka w przedszkolu ( od.. do…) na komunikator iprzedszkole do dyrektora w nieprzekraczanym terminie do soboty 2 maja do godz.22.00.   Zwracam się również z prośbą o poinformowanie,w miarę możliwości, innych rodziców przedszkolaków, poprzez sms lub inne środki komunikacji elektronicznej, o ogłoszeniu tu zamieszczonym, gdyż nie wszyscy rodzice na bieżąco korzystają z systemu iprzedszkole. 
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za współpracę Agata Woś

Konkurs ortograficzny online dla uczniów i nauczycieli – Mistrz Dyktand i Mistrz Ortografii

Portal dyktanda.pl pragnie zaprosić na pierwszą odsłonę konkursu „Mistrz Dyktand i Mistrz Ortografii”. Jest on skierowany zarówno do lubiących tworzyć, jak i rozwiązywać dyktanda. Konkurs startuje już 24 kwietnia, będzi trwał do 24 maja.   Oprócz mistrzowskich tytułów na zwycięzców czekają wartościowe nagrody. W konkursowej puli czeka ponad 130 atrakcyjnych zestawów nagród. Korzystanie ze strony i udział w konkursie jest bezpłatny. Przyłącz się do konkursu i naucz się ortografii z przyjemnością!

Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach: Mistrz Dyktand oraz Mistrz Ortografii. W pierwszej przewidziano pięć poziomów: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia, dorośli (nauczyciele). W drugiej natomiast, uczestnicy stoczą rywalizacje w czterech kategoriach: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia. Im więcej dyktand uczestnik utworzy lub poprawnie rozwiąże, tym więcej punktów otrzyma, co przełoży się na wyższą pozycję w rankingu. Każdego dnia począwszy od 25 kwietnia będą do wygrania na facebook.com/dyktandapl/ dodatkowe nagrody.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: dyktanda.pl. Nagrodzonych zostanie łącznie piętnastu Mistrzów Dyktand – oznacza to nagrody za 1, 2 i 3 miejsce w każdej kategorii oraz 88 Mistrzów Ortografii – nagrody za 1, 2 i 3 miejsce, a także 19 nagród dodatkowych w czterech kategoriach. Poprzez facebook.com/dyktandapl/ rozdamy dodatkowe 30 nagród.  Do paczek z nagrodami trafi ponad 600 nagród rzeczowych (głównie książkowych) otrzymanych od sponsorów. Nagrody zostaną dopasowane do kategorii wiekowej laureata.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z zaleceniemMinistra Edukacji Narodowej, proszę o zapoznanie się poniższym materiałem, który zawiera informacje o sposobie i trybie realizacji zadań przez Przedszkole Miejskie nr 1 oraz Szkołę Podstawową  Nr 4 w okresie czasowego ograniczenia
ich funkcjonowania.

Materiał został opracowany zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest informacją dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.

Jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym, w szczególności:

 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Stanowi zbiór pytań  i odpowiedzi na ważne w edukacji na odległość zagadnienia. Są zebrane
w następujące grupy:

 • podstawowe informacje o zdalnym nauczaniu
 • organizacja zajęć zdalnych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 4
 • stanowisko pracy, urządzenia i oprogramowanie
 • higiena pracy z wykorzystaniem smartfona, tabletu, komputera i smart TV
 • bezpieczeństwo w sieci.

Poniższy materiał powstał  z wykorzystaniem wzorca przygotowanego przez serwis: www.edukacja.net.

CAŁY TEKST Z ZARZĄDZENIEM TUTAJ

  Kochani uczniowie!

Nikt z nas nie spodziewał się, że zamiast spotykać się z Wami w szkole, będziemy rozdzieleni i zmuszeni do nauki online. Musimy pamiętać, że zdrowie nas wszystkich i naszych bliskich jest najważniejsze.Postarajmy się więc ten czas wykorzystać jak najlepiej.

Przygotowaliśmy dla Was kilka podpowiedzi, jak skutecznie uczyć się w domu. Jesteśmy pewni, że wszyscy dacie sobie świetnie radę! Chociaż się nie widzimy, to i tak cały czas jesteśmy i będziemy z Wami w kontakcie .

CAŁY TEKST TUTAJ